โครงการตัวแทนโฆษณา Cedar Lake Ventures

ตัวแทนโฆษณา Cedar Lake Ventures จะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของเรา

เราถือว่าตัวแทนโฆษณาของเราเป็นพันธมิตรที่ช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างกระแสให้กับเว็บไซต์ของเรา เราจึงต้องการมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนโฆษณา เพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่วยแนะนำผู้ใช้ที่จะกลายมาเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราในระยะยาว

เมื่อคุณแนะนำผู้ใช้รายใหม่ให้เรา และบุคคลเหล่านั้นลงทะเบียนสมัครภายใน 30 วันหลังจากที่คุณแนะนำ คุณจะได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 20% ของรายได้ที่เกิดจากผู้ใช้รายนั้น เป็นเวลา 1 ปีนับจากวันที่ผู้ใช้ลงทะเบียนสมัคร ทั้งนี้จะไม่มีการจำกัดจำนวนเงินที่คุณจะได้รับจากการแนะนำผู้ใช้รายใดรายหนึ่งในช่วงเวลา 1 ปีนั้น การสมัครสมาชิกและการสั่งซื้อใบอนุญาตสิทธิ์การใช้งานจะนับรวมไปในรายได้จากการเป็นตัวแทนโฆษณาของคุณ

ช่วงเวลา 30 วันเป็นเวลาที่เพียงพอให้ผู้ใช้ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ โดยทั่วไป ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา (เช่น ดาวน์โหลดภาพผลลัพธ์) ดังนั้นโดยทั่วไป ผู้ใช้มักจะลงทะเบียนสมัครใช้งานในทันที คุณจึงควรสบายใจได้ว่า หากผู้ใช้รู้จักเว็บไซต์ของเราผ่านทางลิงก์การแนะนำลิงก์ใดลิงก์หนึ่งของคุณ คุณจะได้รับส่วนแบ่งจากรายได้ที่เป็นผลจากผู้ใช้รายนั้น

คุณจะได้รับค่าตอบแทนผ่านทาง PayPal เป็นรายเดือน โดยไม่มีจำนวนขั้นต่ำ

โครงการตัวแทนโฆษณา Cedar Lake Ventures ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ ดังนั้นคุณจะได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และคุณจะได้รับไปตลอดทั้งปี แทนที่จะหยุดจนกว่ามีการสั่งซื้อครั้งถัดไป

เราคิดว่าคุณจะเห็นว่า เงื่อนไขเหล่านี้น่าสนใจกว่าโครงการตัวแทนโฆษณาส่วนใหญ่ ซึ่งโดยปกติแล้ว ค่าตอบแทนของคุณจะจำกัดอยู่เฉพาะการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวเท่านั้น และคุณต้องทำยอดให้ได้จำนวนขั้นต่ำก่อนจึงจะได้รับเงิน

เฉพาะผู้ที่สนใจจริง ๆ เท่านั้น ในการส่งเสริมเฉพาะผู้ที่สนใจจริง ๆ เท่านั้น คุณจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นตัวแทนโฆษณา จนกว่าผู้ใช้ที่คุณแนะนำในจำนวนตั้งแต่ 3 รายขึ้นไปได้ทำธุรกรรมจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เว็บไซต์ที่ครอบคลุม

โปรแกรมโดดเด่น

  • คุกกี้การแนะนำ : 30 วัน

  • อัตราค่าตอบแทนการแนะนำ : 20%

  • ช่วงอายุการแนะนำ : 1 ปีนับจากวันเปิดบัญชีผู้ใช้

  • คุณจะได้รับค่าตอบแทนจากการแนะนำตามรายได้ที่ทำให้เกิดขึ้นในช่วงอายุการแนะนำของผู้ใช้ใหม่ที่คุณแนะนำ

กฎการจ่ายค่าตอบแทน

  • รายเดือนผ่านทาง PayPal

  • 25 วันหลังจากวันสิ้นเดือน

  • ไม่มีค่าตอบแทนขั้นต่ำ

  • การจ่ายค่าตอบแทนจะเริ่มต้นหลังจากที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คุณแนะนำไว้ 3 ราย

ทางกฎหมาย

สมัครเข้าร่วมโครงการตัวแทนโฆษณา